Site Overlay

Haptonomie

Haptonomie is een mensvisie die uitgaat van ‘de gezonde gehele mens’. Centraal staat de ontwikkeling van het gevoelsleven en de tast. Hoe sta je in contact met jezelf en met anderen? Hoe ga je om met de dingen die op je pad komen, wat raakt je of wat raakt je juist niet?
Haptonomie bestudeert alle fenomenen die met het gevoelsleven te maken hebben; het voelen en stellen van grenzen, durf je ruimte in te nemen of voel je juist geen ruimte om dat te doen, waar stel je je voor open en waar juist niet, hoe stel je je op ten opzichte van anderen, hoe benader je iemand, en wat doet dat allemaal met je. Hoe ga je om met gevoelens en emoties. Ben je in staat om uit te reiken naar een ander en écht contact te maken? Mag de ander jou voelen? Laat je zien wie je werkelijk bent?

Voelen 

Voelen kunnen we allemaal, dit doe je met je tastzintuigen. Je kunt allerlei indrukken van buitenaf waarnemen met je tastzintuigen in de huid, maar je kunt ook naar binnen voelen. Je kunt voelen dat je honger hebt, of je voelt het bonzen van je hart, maar ook of je blij bent of verdrietig, of je gespannen bent of juist niet.

Soms gebeurt het dat mensen het voelen een beetje afleren. Het wegstoppen omdat het te veel of te confronterend is. Of omdat er vanuit de opvoeding geen ruimte aan is gegeven. Affectiviteit, contact vanuit het gevoel, is in de hedendaagse maatschappij ondergeschikt aan effectiviteit. We zijn gericht op het behalen van doelen, vaak vanuit het hoofd  ingegeven. Snel, efficiënt, doelgericht, veel menselijke werkzaamheden zijn tegenwoordig overgenomen door computers en machines. En dit is ten koste gegaan van de affectiviteit en het vermogen om te voelen. Het bewaken van de eigen grenzen wordt een stuk lastiger als je niet goed kunt voelen. Je gevoel negeren roept op de langere termijn fysieke en/of psychische klachten op. Het lichaam liegt niet, het geeft signalen af, maar luisteren we daar nog wel naar?

Aanraken

Haptonomie ziet aanraking als de meest directe vorm van communicatie. Aanraken en aangeraakt worden is een essentiële menselijke behoefte. Bij een gemis aan aanraking kan je het contact met jezelf verliezen. Daarom wordt aanraking binnen de haptonomie ingezet als middel om het contact met je eigen lichamelijkheid weer te herstellen. Affectiviteit speelt niet alleen een rol in het contact door aanraking, maar bij alle vormen van communicatie. In het dagelijks contact met een ander, collega’s, klanten, familie, geliefden, enzovoorts, speelt affectiviteit altijd mee. Het is bepalend voor de manier waarop communicatie en contact ervaren wordt.

Hoe benader je de ander, hoe transparant ben je, kun je objectief waarnemen, ben je met aandacht bij de ander, wat is je intentie, hoe goed kun je luisteren, kun je je ruimte met de ander delen? Wat heb je zelf nodig? En kun je dit aangeven? Kun je de ander tegemoet komen zonder jezelf te verliezen? De ander de ruimte geven? Of blijf je juist altijd op afstand? Hoe werkt dit bij jou? Zijn er bepaalde patronen te ontdekken? Allemaal aspecten die binnen de haptonomie aan bod komen. Dit bewustwordingsproces kan leiden tot een basisgevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en balans in denken, voelen en doen. En dat draagt weer bij aan een gezonde (emotionele) ontwikkeling.

Meer weten? Ga naar de pagina Haptotherapie of Haptonomie en massage.

Scroll Up