Site Overlay

Contra indicaties massage

Geen massagebehandeling mogelijk bij:

* Besmettelijke huidaandoeningen

* Ernstige cardiovasculaire aandoeningen (zoals trombose en aderontsteking)

* Algemene infectieziekten

* Koorts

* Uitputting of extreme vermoeidheid

* Chemokuren of bestraling

* Reumatoïde artritis

* Grote kneuzingen

* Eerste 3 maanden van de zwangerschap

* Onder invloed van alcohol of drugs

Lokaal geen massagebehandeling mogelijk bij:

* Plaatselijke infecties (niet alleen van de huid maar ook van bijvoorbeeld gewrichten)

* Vormen van huiduitslag (zoals acne, eczeem, warmte-uitslag, steenpuisten)

* Zwellingen (en andere uitstulpingen)

* Bloeduitstortingen en kleine kneuzingen

* Lichte cardiovasculaire aandoeningen (zoals spataderen)

* Wonden en recente littekens

Aandachtspunten bij hotstonemassages:

* Voorzichtigheid bij heftige overgangsverschijnselen (opvliegers).

* Bij hoge bloeddruk is een hotstone massage niet mogelijk.

* Tijdens de zomermaanden wordt een hotstone massage afgeraden.

Bij gebruik van onderstaande medicatie, dit altijd melden vóór aanvang van de massagebehandeling:

* Pijnstillers

* Bloedverdunners

* Antibiotica

* Antidepressiva

* Hartmedicatie of pacemaker

Scroll Up