Site Overlay

Wie

Voor wie?

Ontmoeten

We kunnen de ander pas écht ontmoeten als we onszelf meenemen in de relatie. Je laten horen, zien en voelen. Wie ben jij en wie ben ik?

Soms is dat behoorlijk spannend. Of ronduit moeilijk. En voor anderen misschien wel helemaal niet. Hoe doen we dat samen, hoe gaan we daar mee om?

Mijn visie op therapie is dat binnen de therapeutische relatie, de relatie zélf voorop staat. Daarna komen pas de oefeningen, opdrachten, gesprekken en aanraking. Het gaat allereerst en vooral om de menselijke interactie, het contact tussen jou en mij, de verbinding. Daarbinnen kan al veel herstel en heling plaatsvinden.

Een luisterend oor, een veilige haven, ruimte voor jou. Jij als expert op het gebied van jou en ik als expert op het gebied van aanraken en voelen. Samen komen we verder. Stapje voor stapje. In afstemming op elkaar.

Laten we ons verbazen en verwonderen, zoeken en onderzoeken, weten en niet weten. Laten we raken en geraakt worden, lachen, huilen, boos en bang zijn, kwetsbaarheid ervaren.

En gaandeweg weer thuiskomen bij onszelf.