Site Overlay

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. De AVG geeft je meer bescherming in dit digitale tijdperk. Met de komst van de nieuwe regels sta je sterker in het beschermen van jouw (online) privacy.

Nieuwe privacyrechten

De AVG versterkt je bestaande privacyrechten en je krijgt 2 nieuwe rechten. Daarnaast krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om binnen 1 maand te reageren op verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen. Onder de AVG hebben organisaties een informatieplicht. Zij moeten jou als nieuwe of bestaande klant, patiënt, cliënt etc. dus duidelijk informeren over wat zij met jouw persoonsgegevens doen. Bijvoorbeeld via een heldere online privacyverklaring.

De AVG-privacyrechten
  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt worden in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Download hier de privacyverklaring van Sense & Touch!